Παρασκευή, Ιανουαρίου 24, 2014

  

 Χειμωνιάτικο τριαντάφυλλο